Eğitim günümüze kadar birçok aşamadan geçmiştir. Bu noktaya gelene kadar birçok eğitim teknolojisi eğitim sistemlerine dahil olmuştur. Geçen yüzyılda eğitim alanında ardı ardına yaşanan gelişmeler sadece yöntem olarak değil içerik olarak da eğitimi değiştirmiştir. Günümüzde, eğitimi okulla sınırlandırmıyor, okul hayatı dışına da eğitimi çıkarıyoruz. Haliyle, eğitim araç ve yöntem değiştirmiş durumdadır.

20. yy’da öne sürülen ve uygulanan uzaktan eğitim metodu uzun bir süre tekdüze ilerlemişti. Fakat teknolojik yenilikler sayesinde uzaktan eğitim de kabuk değiştirdi. Başlı başına bir eğitim metodu olduğu gibi geleneksel eğitimin de bir parçası haline geldi.

Bugün, uzaktan eğitim, kendi alt başlıklarından birisi olan online eğitimle bütünleşmiş durumdadır. İnternetin sağladığı bu güç sayesinde online eğitim, geleneksel eğitimi destekler, onun yeterli olmadığı durumlarda kullanılır haldedir. Fakat, online eğitim yapılabilmesi için de bir internet teknolojisine ihtiyaç duyulmaktadır. İşte buna learning management system yani LMS denmektedir.

LMS Nedir?

LMS yani learning management system (eğitim yönetim sistemi), 90’lı yılların sonlarına doğru gündeme gelmiş bir kavramdır. Uzaktan eğitim modelinin internette uygulanabilmesini sağlayan yazılımlardır. LMS altyapıları, yönetim, raporlama, takip, otomasyon, dosya paylaşımı, sınıf oluşturma, ders ve ödev verme gibi birçok ihtiyaca cevap vermelidir. Dijital eğitim çağında, LMS’ler gittikçe güç ve önem kazanmaktadır.

2020 yılına damgasını vuran koronavirüs salgını öncesinde dahi dünya genelinde 300 milyondan fazla öğrenci, öğrenim hayatlarının bir döneminde online eğitimle muhatap olmuş durumdaydı. Bu sayı, 2020 sonrası 1 milyarın üzerine çıkmış durumda. Bu da şunu göstermektedir ki gelecekte, geleneksel eğitimde dahi bazı dersler online ortamda gerçekleştirilecektir. Zaten birçok üniversite, iş yükünü azaltmak ve çeşitli sebeplerle birçok dersi online ortamda sunmaktaydı. Bu durum temel eğitim düzeyine de ulaşacak gibi durmaktadır.

Sonuç olarak gelecekte bizi hibrit eğitim modelleri beklemektedir.

LMS Ne için Kullanılır?

Uzaktan eğitim denildiğinde akla, okul dışından erişilebilen eğitim kaynaklarıyla gerçekleştirilen eğitim türü gelmektedir. İlk uygulanmaya başladığı zamanlar evlere posta servisiyle kitap gönderme şeklinde uygulanmıştır.

Daha sonraları kitle iletişim araçları vasıtasıyla uzaktan eğitim uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 1900’lerin başlarında uygulanmaya başlayan uzaktan eğitim, uzun bir süre bu çerçeveler içerisinde kalmıştı. Fakat internetin geliştirilmesi ve evlere ulaşmasıyla birlikte birçok alanda gerçekleşen değişikliklerden uzaktan eğitim de nasibini aldı. 90’lı yılların sonunda ilk LMS uygulamaları geliştirilerek uzaktan eğitim internet vasıtasıyla gerçekleştirilmeye başlandı.

LMS altyapıları ilk zamanlar ödev vermek, ödev takibi yapmak, eğitim içerikleri paylaşmak gibi amaçlarla değerlendirilmiştir. Günümüzde, özellikle web 2.0 teknolojisinin hayatımıza girmesiyle sadece temel eğitim ihtiyaçları için, canlı ders, online ders gibi çalışmalarda da LMS altyapıları değerlendirilmektedir.

Dijital eğitimin geleceğini düşündüğümüzde, LMS’in boyut ya da kapsam değiştirerek hayatımızda daha fazla yer alacağını düşünebiliriz.

LMS Altyapılarının Özellikleri Nelerdir?

Eğitim yönetim sistemi altyapıları yani LMS sistemleri genel olarak bazı özelliklere sahip olmak zorundadır. Bu özellikler, okul dışında eğitim yönetimi yapılabilmesi açısından çok önemlidir.
Bir LMS altyapısı, kullanıcılarına şu üç maddede mutlaka çalışma yapma imkanı sunmalıdır.

1- Ders, Öğrenci ve Kullanıcı Yönetimi

Ders yönetimi yapılması bunlardan birisidir. Ders içeriklerini girebilme, kategorilendirme yapabilme, metin, görsel, ses ve video içerikler ekleyebilme gibi imkanlar sunmalıdır. Çünkü eğitim yönetim sistemini kullanmanın amaçlarından en önemlisi ders yönetimi yapabilmektir. Buna ek olarak öğrenci ve kullanıcı yönetimi imkanı da bir LMS altyapısında mutlaka yer almalıdır. Öğrenci ekleyebilme ve çıkarabilme, çeşitli rollerde kullanıcı ekleyebilme gibi özellikler mutlaka bulunmalıdır.

2- Ölçme ve Değerlendirme ve İlerleme Kontrolü

Learning Management System yani eğitim yönetim sisteminden beklenen bir diğer özellik de ölçme ve değerlendirme yapmasıdır. Öğretmenlerin, çeşitli soru tipleriyle sorular oluşturup öğrencileri online sınav yapabilmelerini sağlamalıdır. Buna ek olarak da ilerleme kontrolü bulunmalıdır. Öğretmenler, öğrencilerin hangi aşamada olduklarını, hangi sınavları tamamladıklarını, hangi dersleri işlediklerini görebilmelidir.

3- Geri Bildirim

Tıpkı sınıf ortamı gibi, LMS altyapılarında da tartışma ve geri bildirime imkan tanıyacak özellikler bulunmalıdır. Yüz yüze eğitimde öğretmenin soru sorması ve sınıfta konu hakkında fikir alışverişi yaptırması mümkündür. LMS kullanarak da bunları gerçekleştirebilmek gerekmektedir. Ders veya ödev hakkında öğrencilerin soru sorup birbirlerine cevap verebilecekleri şekilde altyapının uygunluğu sağlaması gerekir.

Bu özellikler, eğitim yönetim sistemi altyapısından beklenen asgari özelliklerdir. Günümüz şartlarında uzaktan eğitimde daha farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığı için bu ihtiyaçları karşılayacak özelliklerin de varsayılan olarak bulunması gerekmektedir.

LMS Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilir?

Bir eğitim yönetim sistemi altyapısı tercih ederken hangi konulara dikkat edileceğini ele alalım. Öncelikle, online eğitimin olmazsa olmaz özelliklerini karşılayacak bir LMS tercihi çok önemlidir. Yukarıda bahsettiğimiz kullanıcı kontrolü, ölçme ve değerlendirme, geri bildirim gibi özellikler mutlaka bulunmalıdır. Bunun haricinde, günümüz şartlarına uyumlu bir altyapı kullanmak da gereklilik haline gelmiştir. Özellikle, 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen pandemi koşullarını düşündüğümüzde, canlı ders, online soru bankası gibi özellikler de mutlaka bulunmalıdır. Peki bunlar yeterli midir? Buna cevap vermek için öncelikle LMS tiplerine bakmak gerekmektedir.

Birçok LMS altyapısı piyasada bulunmaktadır. Bazıları açık kaynak kodlu ve ücretsizdir. Kullanımı ücretsiz bu altyapılar ilk başta cazip gelseler de gereksinimleri ve kapsadıkları özellikler itibariyle tam olarak bir kurumun ihtiyacını karşılayabilmekten uzak kalabiliyorlar. Kurulum gerektirmesi, teknik eleman ihtiyacı doğurması, bazı özellikler için ek araçlar temin edilmesi ve onlar için de sunucu kiralanması gibi durumlar can sıkıcı olabilmektedir. Bir de ücretli LMS altyapıları vardır. Bu altyapılar kurulum gerektirmeyen, teknik eleman ihtiyacı doğurmayan altyapılardır. Vedubox da bu altyapılardan bir tanesidir.

Vedubox, bir LMS’ten beklenen tüm özelliklere sahiptir;

  • Öncelikle, kullanıcı yönetimi ve kullanıcılara rol ataması yapılabilmektedir. Bu sayede öğretmen, öğrenci ve hatta veli rollerinde kullanıcılar oluşturulabilmektedir.
  • Bu kullanıcılar, kendilerine açık olan özellikleri kullanabilmektedirler.
  • Bunun ardından, en önemli özelliklerden birisi canlı ders sistemidir.
  • Canlı ders sistemi, Zoom altyapısı ile sağlanmaktadır ve Zoom’un tüm özelliklerini kapsamaktadır.
  • Yüksek kalitede ses ve görüntü aktarımı sağlanabilmektedir.
  • Buna ek olarak eğitim içerik kütüphanesi oluşturma ve ilgili kullanıcıların bu kütüphaneye erişebilmesi de Vedubox’ın özelliklerinden bir tanesidir.

Vedubox’ta ayrıca online soru bankası ve sınav sistemi, öğrenci ve velilerle görüntülü görüşebilme, birebir ders yapabilme gibi özellikler de bulunmaktadır. Her kullanıcının ilerleme durumunun kontrolü, sertifika verme, online ödeme alma gibi özellikler de bulunmaktadır.

Tüm bunları ele aldığımızda, Vedubox, LMS olarak talep edilen tüm ihtiyaçlara çözüm sunarken ayrıca bir sunucu masrafı olmaması, teknik eleman ihtiyacı gerektirmemesi, anında problem çözümü sağlayan destek merkezi gibi özellikleriyle bir kurumun tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. LMS tercihinizde Vedubox’ı seçerek uzaktan eğitim ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Vedubox hakkında bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.