İnsanoğlu yerleşik hayata geçtiğinden beri tecrübesini bir sonraki nesillere aktarma konusunda daha sistemli çalışmalar yapmıştır. Yazının icadı, kitaplar, felsefe, bilim dallarının keşfi, kütüphanelerin kurulması derken okulların kurulmasıyla eğitim ortaya çıkmıştır. Eğitim 20. yüzyıla kadar yüz yüze sürdürülen bir sistemdeydi. Günümüzde de bu şekilde eğitim hala tercih ediliyor. Fakat geçtiğimiz yüzyılda eğitimde farklı bir bakış açısı ortaya koyan bir gelişme yaşandı.

Eğitimi okul içerisine sığdırmaktan vazgeçip evlere taşımaya karar verdik. Posta yoluyla dağıtılan ders kitaplarıyla dersler işlenmeye başladı ve bu sürecin ardından diplomalar verildi. Bununla yetinilmedi, kitle iletişim araçlarıyla eğitim yayınları yapıldı. Uzunca bir süre bu şekilde devam eden bu eğitim modeli internetin yaygınlaşmasıyla birlikte altın çağını yaşamaya başladı.

Peki neydi bu eğitim modeli? Evet, uzaktan eğitimden bahsediyoruz.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Eğitim, yüz yüze gerçekleştirilen ve genel olarak bu şekilde kanıksanmış bir tecrübe aktarım aracıdır. Okullarda formal olarak gerçekleştirilen eğitim, birçok sebepten dolayı evlere veya insanın bulunduğu herhangi bir ortama taşınmak durumunda kalmıştır. Bunun neticesinde de uzaktan eğitim doğmuştur.

Uzaktan eğitim, öğretici ve öğrencinin aynı ortamda bulunmadığı, derslerin ister canlı ister eş zamansız olarak verildiği bir eğitim türüdür.

Buradaki en önemli nokta, öğrenci ve öğretmenin aynı ortamda bulunmamasıdır. Dolayısıyla, kitaplardan ve ders videolarından dersleri izleyerek sınavlara girmek ve neticesinde diploma almak mümkündür. Bu tip eğitim metodunu genellikle çalışanlar, okul ortamına gidemeyecek durumda olan kişiler, yaşı itibariyle okulda formal eğitime katılamayacak kişiler tercih etmektedir. Fakat, uzaktan eğitimin çok farklı şartlarda, formal eğitime dahil edildiği türleri de bulunmaktadır.

Uzaktan Eğitim Türleri Nelerdir?

Bu eğitim yönteminin türlerini belirtirken iki ana kriter vardır. Biri yer, diğeri zamandır. Bu iki duruma göre uzaktan eğitim türleri belirlenmiştir.

Öğrenci ve Öğretmenin aynı ortamda bulunmamaları en önemli kriterdir. Bunu ele aldığımızda şu türlere ulaşırız:

  1. Öğrenci ve öğretmenin aynı ortamda olmadığı, eş zamansız uzaktan eğitim. Bu uzaktan eğitim türünde öğrenci öğretmenle aynı anda iletişime geçemez. Açık öğretim kurumları bu türe en güzel örnektir.
  2. Öğrenci ve öğretmenin aynı ortamda olmadığı, eş zamanlı uzaktan eğitim. Bu türde öğretmen canlı dersler aracılığıyla öğrencilere ders anlatmaktadır. Online ortamlar ve LMS altyapılarıyla bu mümkün hale gelmiştir. Online eğitim diyebileceğimiz bu metoda daha sonra değineceğiz.
  3. Öğrenci ve öğretmenin aynı ortamda olmadığı, yarı eş zamanlı uzaktan eğitim. Burada da öğrenci öğretmenle istediği anda iletişime geçebilir ama dersler canlı olarak gerçekleştirilmez. E-öğrenme sitelerini buna örnek verebiliriz.
  4. Bir de, eğitimin yarı yüz yüze, yarı uzaktan gerçekleştirildiği durum vardır. Bu metoda en güzel örnek ise flipped classroom modelidir. Öğrenci evinden veya başka bir ortamdan ders konularını işler, sınıf ortamında bu konuları öğretmenle birlikte tartışır. Son dönemlerde bu yöntem oldukça revaçtadır.

Uzaktan Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Şu bir gerçektir ki uzaktan eğitimin olmazsa olmazı teknolojidir. Uygulandığı ilk günden beri eğitim teknolojilerini odağına alan bu eğitim metodunda, günün şartlarına uygun eğitim teknolojileri kullanılmalıdır. Bugüne kadar kullanılmış eğitim teknolojileri şunlardır:

Kitle İletişim Cihazları

Televizyon ve radyo uzaktan eğitim yönteminde kullanılan en eski eğitim teknolojileri olarak düşünülebilir. Radyo çok başarılı olmasa da televizyonun açık öğretim amaçlı kullanımı, uzaktan eğitimin kalitesini artırmıştır. Günümüzde hala uzaktan eğitimde televizyonun yeri çok önemlidir.

İnternet

Evlerde yaygınlaşması ve hızlanmasıyla birlikte internet her açıdan başarılı bir eğitim teknolojisi haline gelmiştir. Günümüzde, ister online ister senkron olmayan şekilde uzaktan eğitim çalışmaları internet aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Online eğitim olarak adlandırabileceğimiz bu yöntem sayesinde çok büyük kitlelere ulaşmak ve eğitim vermek mümkün hale gelmiştir.

Online Eğitim Nedir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi günümüzde uzaktan eğitimin en çok tercih edilen yöntemi online eğitim yöntemidir. Online eğitim, internet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla hayatımıza girmiştir. Geniş kapsamlı bir kavram olsa da, en temelinde eğitimin internet aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumu vardır.

Haliyle, bu eğitim yönteminin gerçekleşmesi için internet tek başına yeterli olmayacaktır. Bunun için online eğitim platformlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Online eğitimle uzaktan eğitim uygulaması gerçekleştirileceği zaman, eğitimin kurgulanacağı bu platformlar muhakkak kullanılmalıdır. LMS olarak adlandırılan bu sistemler sayesinde okul ortamı online ortama aktarılabilir.

Online eğitimin doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan LMS altyapılarının birçok şartı sağlıyor olması gerekir. Bu şartlar şu şekildedir:

  • Kullanıcı Yönetimi: Bir online eğitim altyapısında kullanıcı yönetimi mutlaka yer almalıdır. Öğrenci ve öğretmen kullanıcı tipleriyle kimin ne paylaşacağı belirlenirken, ödev oluşturma, ders takibi, ilerleme kontrolü gibi önemli durumlar öğretmen hesabıyla gerçekleştirilmelidir.
  • Eğitim İçerik Kütüphanesi: İster canlı ders olsun ister ders videosu olsun, online eğitimde kullanılacak tüm materyaller bir eğitim içerik kütüphanesinde toplanabilmelidir. Öğrenci ve öğretmenler bu içeriklere istedikleri zamanda erişebilmeli ve bunlarla etkileşime geçebilmelidir.
  • Canlı Ders: Online eğitimin günümüzde en çok ihtiyaç duyulan alt başlıklarından birisi canlı derslerdir. İyi bir LMS altyapısı canlı ders yapmaya uygun bir şekilde olmalıdır.
  • Online Sınav: Ölçme ve değerlendirme eğitimin en önemli basamağıdır. Yüz yüze eğitimde olduğu kadar online eğitimde de ölçme ve değerlendirme yapılabilmelidir. Dolayısıyla iyi bir LMS online sınav imkanı tanımalıdır.
  • İlerleme Kontrolü: Bir LMS altyapısı öğretmene veya yöneticiye öğrencilerin ilerleme durumunu gösterebilmelidir. Bu, derslere olan ilgiyi, eğitimin verimini ve daha birçok konuda önemli verileri sunması açısından çok mühimdir.

Online Eğitim ve Uzaktan Eğitimin Farkları Nelerdir?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda bulunuyor. Online eğitim uzaktan eğitimin bir türüdür. Yani uzaktan eğitim online eğitimi kapsamaktadır. Ayrı ayrı ele aldığımızda ise şu noktayla karşılaşırız: Uzaktan eğitim olarak adlandırılan yöntemlerde her türlü eğitim teknolojileri öğretim amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla, televizyon, radyo gibi kitle iletişim araçları, basılı kitaplar, sınıf ortamında sınavlar uzaktan eğitimin parçalarıdır.

Ama online eğitimde ders videoları için televizyon yayınına, kitap için basılı kaynaklara, sınav için sınıf ortamlarına ihtiyaç yoktur. Haliyle online eğitim uzaktan eğitimin günümüz şartlarına uygun halidir diyebiliriz.

Tüm bunları ele aldığımızda, online eğitimin aslında gelecekte nasıl önemli bir yer tuttuğunu görebiliriz. İsteğe bağlı olsun, mecburiyetten olsun, online eğitimin uygulanması ve “başarısız” bir sistem olmadığının anlaşılması, gelecekte adını daha sık duyacağımız anlamına gelmektedir. Bu trendi kaçırmamak, eğitim ihtiyacının bir kısmını uzaktan eğitimle karşılamak için online eğitim sistemlerini şimdiden kullanmaya başlamak çok önemlidir.

Biz Vedubox olarak, uzaktan eğitim anlayışına uygun, gelişmiş altyapımız ile sorunsuz bir online eğitim ortamı sunan güçlü bir eğitim platformuyuz. Online eğitim denildiğinde akla gelen tüm ihtiyaçları tek başına karşılayan Vedubox, sadece eğitim kurumları için, eğitimle içli dışlı olan tüm kurumlar için çözümler sunmaktadır.

Vedubox hakkında detaylı bilgi almak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.